00:00 / --:--

Đùa chút thôi – Cashier Corporal Punishment. Đây là hình phạt dành cho anh thua ngân vì tội không biết giả lại tiền :). Đang đánh mà người ta thấy phải can lại :\

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

15:15 14/05/2015  

Độ dài:

1:17
Lượt xem: 402