00:00 / --:--

Đồ chơi sống luôn này – Live Plush Toy. Không biết họ đặt gì trong con thú bông này mà nó có thể cử động được nhỉ. Lầm mấy vị khách có vẻ giật mình khi thấy nó cử động

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

07:54 08/06/2015  

Độ dài:

0:59
Lượt xem: 485