00:00 / --:--

Do cái điều khiển mà có phải tôi điều khiển đâu. Chán với cái kiểu toàn nhận tội thay người khác rõ buồn luôn ấy. Có miệng mà không thể giải thích

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , ,

Phát hành:

14:08 21/05/2015  

Độ dài:

1:21
Lượt xem: 307