00:00 / --:--

Mười mấy bộ tiểu thuyết của Kim Dung có một điểm chung khá kỳ lạ, đó là nhân vật chính đều hoặc mồ côi cha, hoặc đi tìm cha. Dương Quá, Tiêu Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc, Thạch Phá Thiên… đều như vậy. Ẩn ý đằng sau là gì?

Theo DKN

Chuyên mục:

Giải Trí, Phim


Từ khóa:


Phát hành:

14:06 12/04/2018  

Độ dài:

05:18
Lượt xem: 178