00:00 / --:--

Không chỉ dùng để buộc, sợi dây chun còn sở hữu nhiều công dụng thần kỳ giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.

Chuyên mục:

Kỹ Năng Sống

Phát hành:

09:03 18/04/2016  

Độ dài:

3:05
Lượt xem: 785