00:00 / --:--

Đang phỏng vấn mà vô duyên ghê – Farting Interviewer Prank. Chán quá đang phỏng vấn mà cứ có cái tiếng gì ấy nhỉ. Chỉ có thể là just for laughs

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

16:44 04/06/2015  

Độ dài:

1:01
Lượt xem: 518