00:00 / --:--

Đại ca Do Chul tập trước xuất hiện để giúp Yong Pal chạy thoát, đánh nhau với bọn xấu rất là nghĩa khí nên tập này được bó cả chân, tay, cổ nằm trên giường cho chị y tá thí nghiệm :)))
Hôm nay thì không phải lấy ven 8 lần, chỉ có…tiêm nhầm thuốc thôi. Đàn em cũng nằm giường bên cạnh chờ tiêm nên chẳng giúp gì được đại ca.

Chuyên mục:

Phim


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

16:41 28/08/2015  

Độ dài:

1:18
Lượt xem: 1368