00:00 / --:--

Đã bảo là bà cụ mà cứ không tin – Kick The Cop! Chán anh cảnh sát này luôn đã bảo là bà cụ đá mà cứ quay qua quay lại nhìn rồi lại bảo người khác

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

09:28 25/11/2015  

Độ dài:

1:30
Lượt xem: 513