00:00 / --:--

Đã bảo không phải tôi ho mà – Coughing During Newscast. Đến chịu mất thôi đã bảo không phải mà nói không ai tin buồn thật. Chỉ có thể là just for laughs

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

09:37 03/07/2015  

Độ dài:

1:39
Lượt xem: 384