00:00 / --:--

Cha mất, mẹ đi bước nữa khiến cuộc sống của hai em Giàng Thị Chai và Giàng Thị Chu ở Yên Minh, Hà Giang cứ lầm lũi từng ngày. Bởi cái nghèo đã đeo bám các em quá lâu…

Chuyên mục:

Kỹ Năng Sống


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

09:24 16/10/2015  

Độ dài:

2:22
Lượt xem: 1475