00:00 / --:--

Trong vòng vây của tên bay, đạn lạc và vô số những chướng ngại vật có lúc tưởng như 2 nhân vật chính đã ”tan xác” nhưng kết thúc có thể kết luận bằng 2 từ: ”đỉnh cao”. Lược trích từ bộ phim: ”The Island” (Đảo Ngục Tù).

Chuyên mục:

Phim


Từ khóa:

, , ,

Phát hành:

16:18 25/09/2015  

Độ dài:

3:32
Lượt xem: 649