00:00 / --:--

Có lòng tốt giúp người mà lại thành cướp giật là sao. Trời người ta nhờ kéo cái túi mình kéo hộ mà đến lúc cảnh sát ra lại bị quy ngay cái tội cướp giật

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , ,

Phát hành:

15:19 25/05/2015  

Độ dài:

1:19
Lượt xem: 400