00:00 / --:--

Cho nguyên con chó vào hộp thư luôn. Đây là hộp thư mà sao lại thả chó vào đây, gửi chó thì gửi cách khác chứ có ai gửi chó qua hộp thu bao giờ

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, ,

Phát hành:

14:50 25/05/2015  

Độ dài:

1:17
Lượt xem: 349