00:00 / --:--

Từ ngày 1/1/2017, chính sách tiền lương tối thiểu vùng mới sẽ có hiệu lực tăng lên với 4 mức.

Chuyên mục:

Xã Hội, Tin tức


Từ khóa:


Phát hành:

15:53 30/12/2016  

Độ dài:

0:52
Lượt xem: 27065