00:00 / --:--

Chỉ là đùa chút thôi – Undoing shirt gag. Quấn hộ quận len tôi đi ra đây một chút nhé. Chết cười với kiểu lừa này thôi cứ thế ngồi quấn hết cả len ở áo luôn :p

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

14:59 22/05/2015  

Độ dài:

1:14
Lượt xem: 360