00:00 / --:--

Chỉ là đùa chút thôi – Paint Accident Prank. Sơn đổ vào xe rồi tính sao đây, nhưng mà không phải do tôi làm mà. Chết cười với kiểu vu oan giá họa của just for laughs

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

15:59 04/05/2015  

Độ dài:

1:42
Lượt xem: 326