00:00 / --:--

Là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn rộng, với ‘nắm đấm sắt’, Lý Quang Diệu đã nhanh chóng đưa Singapore thành quốc đảo hàng đầu thế giới trong khu vực thế giới thứ ba chỉ trong một thế hệ.

Chuyên mục:

Xã Hội, Bốn phương

Phát hành:

09:23 25/03/2015  

Độ dài:

Lượt xem: 2515