00:00 / --:--

Phí mất mấy chiếc xe chặn đường uổng quá, sao không lấy thép gai hay lấy gì mà chặn. Mà công nhận bọn này gan lỳ liều mạng thật đứng chặn như vậy mà vẫn lao vào. Có ai nghe được giọng của bình luận viên không hài quá trời luôn.

 

Lượt xem: 2437