00:00 / --:--

Lần đầu tiên bắt được con cá lạ như thế nên tôi coi đó như là lộc đầu năm, chưa muốn bán liền. Để ít ngày nữa, nếu được giá, tôi cũng sẽ bán

Chuyên mục:

Xã Hội, Tin tức, Clip nổi bật trang chủ


Từ khóa:

, ,

Phát hành:

15:46 18/02/2016  

Độ dài:

0:36
Lượt xem: 1816