00:00 / --:--

Những hình ảnh cho thấy các nghệ sĩ khá vất vả, họ tranh thủ ăn và cũng tranh thủ tập táo quân 2018

Chuyên mục:

Tin tức, Bốn phương


Từ khóa:


Phát hành:

13:54 15/01/2018  

Độ dài:

02:49
Lượt xem: 177