00:00 / --:--

Chẳng qua là ở Việt Nam mình đường bé nên mới như vậy thôi, chứ đường mà to rộng như bên đấy xem ý thức người dân khi tham gia giao thông cũng khác ngay

Chuyên mục:

Xã Hội, Tin tức


Từ khóa:

, , ,

Phát hành:

09:59 04/03/2016  

Độ dài:

1:14
Lượt xem: 1405