00:00 / --:--

Mỗi buộc dây giày thôi sao lại cứ dừng đột ngột trước mặt người khác vậy, lại còn 2 người thi nhau làm vậy nữa. Thế thì chỉ có thể là just for laughs “đùa chút thôi”

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

14:43 06/05/2015  

Độ dài:

Lượt xem: 412