00:00 / --:--

Bụi cây ở đâu ra vậy sao lại có ở đây – Bush Problem. Chắc chắn bụi cây này có vấn đề rồi, đây là sân gôn mà. Làm gì có ai trồng ngay bụi cây giữa sân thế này

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

15:52 15/05/2015  

Độ dài:

1:34
Lượt xem: 395