00:00 / --:--

Sau khi thấy hiệu lệnh yêu cầu dừng xe của cảnh sát công gái không những không dừng xe còn tăng ga lao mạnh vào đồng chí cảnh sát đang làm nhiệm vụ

Chuyên mục:

Tin tức, An ninh pháp luật


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

13:28 11/11/2015  

Độ dài:

0:14
Lượt xem: 2614