00:00 / --:--

Đùa chút thôi -nói thật thấy tiếc số cốc bị rơi vỡ kia và hơi bị mất công khi phải xếp đi xếp lại số cốc đó.

Lượt xem: 420