00:00 / --:--

Từ một quyết định vội vàng khi tham gia giao thông, những người ngồi trên xe gắn máy đã phải nhận kết cục không thể đau đớn hơn.

Chuyên mục:

Clip Tổng Hợp


Từ khóa:


Phát hành:

10:10 13/10/2017  

Độ dài:

03:04
Lượt xem: 514