00:00 / --:--

Để kiểm tra xem cơ thể còn linh hoạt hay đã “già trước tuổi”, hãy thử ngay 5 bài tập sau đây. Giờ thì sẵn sàng khởi động nhẹ trước khi luyện tập và chờ đợi kết quả ngay thôi.

Chuyên mục:

Mẹo Vặt, Sức Khỏe, Làm Đẹp


Từ khóa:


Phát hành:

15:52 16/03/2018  

Độ dài:

02:27
Lượt xem: 479