00:00 / --:--

Gương vỡ, mở ô trong nhà, hay gặp mèo đen… là những quan niệm mà nhiều người tin rằng sẽ khiến họ gặp đen đủi trong thứ 6 ngày 13 này.

Chuyên mục:

Mẹo Vặt, Kỹ Năng Sống, Đời Sống - Nhà Bếp


Từ khóa:


Phát hành:

10:32 13/10/2017  

Độ dài:

01:34
Lượt xem: 529