00:00 / --:--

Tay ôm cháu nhỏ nhưng không có ghế nên bà cụ đành ngồi tạm xuống lối đi, thấy vậy nhân viên xe buýt đã nhắc nhở rồi to tiếng qua lại sau đó cả ba người bị đuổi xuống xe…

Chuyên mục:

Xã Hội, Tin tức


Từ khóa:

, , , ,

Phát hành:

11:49 03/08/2015  

Độ dài:

0:55
Lượt xem: 3079