00:00 / --:--

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện gần 420 tấn chất thải được Formosa Hà Tĩnh hợp đồng thuê vận chuyển ra khỏi nhà máy, tuy nhiên hơn 145 tấn chất thải nguy hại trong số đó chưa rõ được xử lý ở đâu.

Chuyên mục:

Xã Hội, Tin tức


Từ khóa:

,

Phát hành:

15:09 18/07/2016  

Độ dài:

1:31
Lượt xem: 339