00:00 / --:--

Muốn làm người tốt cho bạn bè vay tiền mà cũng khó nữa. Vì đến lúc khó khăn cần đòi lại thì phải tìm đủ mọi cách mới mong nó trả cho.

Chuyên mục:

Giải Trí, Clip Hài


Từ khóa:


Phát hành:

11:25 12/01/2018  

Độ dài:

02:15
Lượt xem: 244